<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4047809\x26blogName\x3dvalentein++%5D%5B++by+richard\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://valentein.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://valentein.blogspot.com/\x26vt\x3d-6949179954180665246', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

zaterdag, februari 23, 2008


SANDER DE HEER AAN JE ONTBIJTTAFEL

Het bericht verraste me enkele weken geleden. 'Ontbijtradio' op Radio 2 gaat aanstaande maandag plaats maken voor een nieuw ochtendprogramma 'De Heer ontwaakt!' (met uitroepteken, want VARA), gepresenteerd door Sander de Heer. Voor mij was Ontbijtradio een fenomeen dat vastgeklonken zat op de goed beluisterde ochtend van de nationale zender.

Gelukkig durft Radio 2 de vernieuwing aan. Ik gun het Sander heel erg. Ik ken hem nog als Sander de Heer van het Weer en Verkeer in zijn begintijd bij de radio. Hij viel me op door zijn conceptmatige manier van werken. Producerend en communicerend sterk en altijd bevlogen. Daarom had ik ook niet anders verwacht dan dat ie met zo'n sterke commercial zou komen (Zie boven).

Claudia en Giel konden geen betere vervanger wensen: met Sander op hun plek zakte hun uitzending nooit in. Zijn eigen programma's (‘Weg met BNN’, ‘Het Platenpaleis’, ‘De Heer zij met U’, ‘Alle 40 Goed’ en ‘Het Huis van De Heer’) wisten me altijd te vermaken, of het nou op 3FM was, of op Radio 2. Bij die laatste zit hij vanaf aanstaande maandagochtend dus aan je ontbijttafel, naast je in de auto of in de trein.

‘De Heer ontwaakt!’ biedt een mix van lekkere muziek, het nieuws van de dag, entertainment en informatie over weer en verkeer. Met als belangrijkste kenmerken: actueel, dynamisch, toegankelijk en in een vlot tempo.

Sander, succes. Hoojuh!

maandag, februari 18, 2008


BEN ER WEER

Joehoehoehoehoejippie! BEN er weer. Een vriend van me sms-te me vanochtend al in alle vroegte. En het is echt waar: BEN is vanaf vandaag terug van weggeweest, als sim-kaart aanbieder. Vijf jaar geleden ging het telefoniemerk op in T-Mobile. KesselsKramer is net als vijf jaar geleden het reclamebureau van Ben.


Free counter and web stats