<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4047809\x26blogName\x3dvalentein++%5D%5B++by+richard\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://valentein.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://valentein.blogspot.com/\x26vt\x3d-6949179954180665246', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

donderdag, maart 15, 2007


DE MOL PRAAT OVER TOEKOMST TIEN

John de Mol voert 'strategische gesprekken’ over de toekomst van zijn verlieslijdende zender Tien. Ook met RTL Nederland wordt gepraat.

Dat meldt De Telegraaf op zijn voorpagina. De Mol bevestigt de gesprekken, maar ontkent dat de zender wordt opgedoekt.
De krant speculeert ondertussen over een komende samenwerking met RTL Nederland. Er zou volgens De Telegraaf een vierde RTL-zender bij kunnen komen - RTL8 – en RTL7 zou dan met het eredivisievoetbal van Tien een volwaardige sportzender worden.

De gesprekken houden mogelijk ook verband met de berichtgeving rondom de verkoop van Endemol. De Mol gaat meebieden op de tv-producent, samen met het Italiaanse bedrijf Mediaset van Silvio Berlusconi. Bestuursvoorzitter Giuliano Andreani van Mediaset bevestigde dat gisteren. ‘Ik denk dat de content van Endemol positief kan zijn voor onze kanalen’, zei hij vlak voor een analistenbijeenkomst tegen een groepje journalisten. Een woordvoerder van John de Mol wilde weinig zeggen op het mogelijk meebieden op Endemol. ‘Ik bevestig de berichtgeving niet.’ ][ via Adformatie

Edit: Inmiddels kopt de Telegraaf vandaag met het artikel 'Tien geeft het op', waarin verwezen word naar de deal met RTL die bijna rond zou zijn. Logisch na zo'n sportieve reactie bij de oprichting van Talpa destijds.


Free counter and web stats