<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4047809\x26blogName\x3dvalentein++%5D%5B++by+richard\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://valentein.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://valentein.blogspot.com/\x26vt\x3d-6949179954180665246', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

donderdag, augustus 26, 2004
Noordzee 100.7FM gaat weer veranderen!


"Music and entertainment radio", met die pay-off wil Noordzee FM haar aangescherpte koers bij de luisteraars kracht bijzetten. Begin september moet het bijgestelde format staan. Nieuw is elk uur het twee minute durende blok Noordzee Showtime, waarin 'experts' op verschillende vaste terreinen met nieuws komen: René Mioch met film, Albert Verlinde met entertainment, Peter R. de Vries met crime en Frederique van der Wal met 'lifetsyle USA'. Daarnaast staan ook nog de rubrieken royalty, roddel en Dokter Bob op stapel. Het muzikale aanbod van de Talpa-zender blijft ongewijzigd.

Ook het uiterlijk van Noordzee gaat veranderen. De zender heeft na een bureauselectie gekozen voor Qi. Het bureau ontwikkelt nu een nieuwe (online) huisstijl en een concept voor het interactieve platform NoordzeeFM.nl
"We werkten al samen met Qi op het gebied van mobiele communicatie. Ook voor het vernieuwen en verder uitbouwen van onze online marketing activiteiten gaan we nu graag verder met dit bureau", aldus Remco Bos van Noordzee 100.7M. De realisatie van de site wordt verzorgd door AngryBites.

woensdag, augustus 25, 2004


Mmmmmmmmmmmmh, ik weet het nu zeker: Ik ga naar Floris als 'ie in de bioscoop draait!
(En dat komt eerder door de "hengst", dan door het paard!)

Wat was ik brak gisteren! Mijn collegaatje had weinig aan me de hele dag. 'k Zat met kleine ogen te proberen wakker te blijven terwijl ik naar mijn beeldscherm staarde. 8 Uur lang in een vierkante lamp kijken doet ook wat met je! Het wordt tijd dat het weekend wordt, of nog beter: vakantie!

BIG BROTHER IS WATCHING YOU
Gekaapte webcam bespioneert computergebruiker

Computerkrakers gluren sinds enkele dagen in de huiskamers van nietsvermoedende computergebruikers. Systemen die besmet raken met het nieuwe virus Rbot-GR staan open voor misbruik, aldus een waarschuwing van computerbeveiliger Sophos dinsdag. Uniek is dat de mailworm speciaal is ontworpen om de controle over de webcam te krijgen.

Sophos heeft het virus op ongeveer honderd computers aangetroffen. Kwaadwillenden kunnen een geïnfecteerd systeem, en in het bijzonder de webcam, inschakelen en besturen. Op de werkplek opent de worm alle mogelijkheden voor bedrijfsspionage. Thuis is het vergelijkbaar met de buurman die door de gordijnen of het sleutelgat de huiskamer binnen gluurt.

De Nederlandse distributeur van de producten van Sophos zegt dat Rbot-GR in de afgelopen dagen is ontdekt en geanalyseerd. Bescherming is inmiddels ontwikkeld en beschikbaar.

"Dit moest er een keer van komen natuurlijk!"

dinsdag, augustus 24, 2004
Data songfestival 2005 zijn bekend

Het 50ste Songfestival vindt plaats op donderdag 19 en zaterdag 21 mei in de Oekraïense hoofdstad Kiev. Dat werd bevestigd door de EBU en de Oekraïense omroep.
Eerder deze week waren de data uitgelekt via de website van de Deense omroep DR waar ze in het reglement van de nationale voorronde Dansk Melodi Grand Prix werden genoemd. Oorspronkelijk zouden de data pas begin september bekend worden gemaakt. Het Songfestival 2005 zal dus in vergelijking met vorig jaar een week later plaats vinden. Meest opvallend is de verplaatsing van de halve finale van woensdag naar donderdag. Dat in verband met de finale van de UEFA-cup op woensdag 18 mei. De exacte locatie in Kiev is wordt half september bekendgemaakt. Twee locaties komen in aanmerking: het (te renoveren) Sportpaleis van Kiev en een nieuw te bouwen hal bij het Internationaal Expo Center.

maandag, augustus 23, 2004
Hoe kun je een mens simpelweg gelukkig maken (met dank aan Rene)? Door ze een nieuw bed te geven! Vrijdagavond is ons bed dat we 2 januari al besteld hadden geleverd en we hebben er nu al 3 heerlijke nachten in vertoefd :-) Wat een verandering! Wat een luxe! Wat een geluk!

En gisteren een dagje naar de Efteling geweest. Eigenlijk zaterdagavond Geer willen zien optreden tijdens de zomeravond, maar vanwege de weersvoorspellingen maar zondag gegaan. Niet te warm. Geen jas nodig gehad. (Alleen zeiknat geworden in de Piranha :-) Zonnetje en strakblauwe lucht boven Kaatsheuvel. En maar door dat park rennen....

En rond 19.00 uur in het theaterrestaurant Applaus aangeschoven voor een theaterdiner met Netty en Kathy. De dames waren erg van ons gecharmeerd. We moesten zelf het podium mee op, alwaar ze voor ons speciaal 'Big Spender' zongen. Hihi. Als het lukt later foto's.


Free counter and web stats